Senioren dagopvang het Onthaal Sambeek

Het overheidsbeleid stimuleert dat ouderen langer zelfstandig thuis moeten kunnen wonen. Zodra er echter lichamelijke of geestelijke problemen ontstaan wordt dit moeilijker. Tevens zie je daardoor ook vaak sociale isolatie ontstaan. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de mantelzorg die overbelast kan raken.

Om een bijdrage te leveren aan het oplossen van bovenstaande problemen openen we per 16 juli 2017 een Senioren-dagbesteding.
In onze dagbesteding bieden we begeleiding, structuur en ontspanning in een gezellige, huiselijke omgeving. De opvang is kleinschalig waardoor we voor iedereen voldoende aandacht hebben.
De activiteiten die we organiseren zijn gericht op de individuele behoefte, interesse en mogelijkheden van onze gasten. Deze willen we stimuleren en zo mogelijk in stand houden.
Gezelligheid en ontspanning staan hoog in ons vaandel.

De groep zorgt voor de sociale contacten en verhoogd de eigenwaarde.

Door onze gasten een of meerdere dagdelen in de week te ontvangen kunnen we de mantelzorg ontlasten.

De dagbesteding is rolstoeltoegankelijk.Dagopvang “het Onthaal” richt zich op thuis wonende kwetsbare ouderen met een zorgvraag die behoefte hebben aan begeleiding,
ondersteuning en sociale contacten.