Ontmoetingscentrum

Het Onthaal is ook een ontmoetingscentrum voor Sambeek en directe omgeving.

Ouderen kunnen op woensdagochtend vrijblijvend binnen lopen voor een kopje koffie of thee.

Tevens bieden wij ouderen de mogelijkheid om bij ons de warme maaltijd te gebruiken. Het is gezellig om samen met anderen te eten en het stimuleert de eetlust. Wij vragen hier wel een vergoeding voor en U moet 1 dag van te voren reserveren.

Wij willen voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor ouderen en hun familieleden. Tevens willen we aandacht schenken aan de mantelzorgers.

Ook ontspanningsactiviteiten kunnen plaatsvinden in ons centrum.

Activiteiten en bijeenkomsten worden kenbaar gemaakt in de plaatselijke media.